Parakstīts līgums par dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra projekta īstenošanu

06.11.2019.

21.oktobrī Ādažu novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānota dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem izveidošana Attekas ielā 39, Ādažos. Ir uzsākti projektēšanas darbi.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 622 522 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 480 420 eiro.

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada 2.septembrim.