Parakstīts līgums par Ataru ceļa pārbūvi

11.03.2020.

Ādažu novada dome 2020.gada 11.martā parakstīja Līgumu ar  AS “A.C.B.” par  Ataru ceļa pārbūvi Eimuru industriālajā zonā. Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” AS “A.C.B.” veiks  I kārtas būvdarbus Ataru ceļa posmā no Laveru ceļa līdz īpašumam “Dālderlauki” (Eimuru ceļam) 1,27 km un Briljantu ceļā 0,282 km posmā. Plānots pārbūvēt brauktuves segumu, izbūvēt jaunu apgaismojumu, kā arī jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus.

Ataru ceļa  būvdarbi tiks veikti 5 posmos virzienā no Laveru ceļa uz Eimuru ceļu. Marta vidū tiks uzsākti 1.-4.posma darbi, līdz maija beigām slēdzot satiksmei Ataru un Briljantu ceļus, pārvietošanos nodrošinot pa apvedceļiem (skat.shēmu). Uzsākot 5.posma būvdarbus, satiksmei tiks slēgts Ataru ceļa posms no Inču ielas līdz Eimuru ceļam un informācija par darbu uzsākšanu tiks ievietota interneta vietnē  www.adazi.lv. Būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “Firma L4”.