Paraksta memorandu par Rīgas metropoles areāla attīstīšanu

29.10.2019.

Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” un Rīgas plānošanas reģions kopā ar Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgusi sadarbības memorandu par Rīgas metropoles areāla attīstīšanu. Tiks izstrādāts Rīgas metropoles areāla rīcības plāns un šī dokumenta ietvaros tiks turpināta sadarbība pašvaldību speciālistu un politiķu līmenī, definējot visam Rīgas metropoles areālam nozīmīgus projektus un rīcības.

Lūk, par ko vienojās puses, parakstot memorandu:

  1. Puses apņemas stiprināt sadarbību starp Rīgu un Pierīgas pašvaldībām gan speciālistu, gan politiskā līmenī, ieviešot visām Rīgas metropoles areālam nozīmīgus infrastruktūras projektus.
  2. Apliecina nepieciešamību pēc efektīva Rīgas metropoles areāla sadarbības ietvara izveides un apņemas iesaistīties pārvaldības modeļa izveidē un ieviešanā.
  3. Apliecina nepieciešamību stiprināt Rīgas metropoles areāla starptautisko atpazīstamību, iespēju robežās to starptautiski pozicionējot kā vienotu teritoriju un veicinot aktīvu pārstāvniecību starptautiskajos metropoļu sadarbības tīklos.
  4. Atbalsta Rīgas plānošanas reģiona RMA Rīcības plāna izstrādi un šī dokumenta ietvaros turpinās sadarbību pašvaldību speciālistu līmenī, definējot visam Rīgas metropoles areālam nozīmīgus projektus un rīcības.
  5. Apņemas reizi gadā rīkot RMA forumu, iesaistot gan speciālistu, gan politisko līmeni, lai stimulētu sadarbību, pārvaldības jautājumu sakārtošanu un kopīgu projektu ieviešanu.
  6. Aicina valsti, veidojot nacionāla līmeņa plānus, politikas un nozaru pamatnostādnes, izvērtēt to ietekmi uz RMA starptautisko konkurētspēju. Puses apņemas arī turpmāk šādu pozīciju paust komunikācijā ar valsts iestādēm.