Paraksta līgumu par jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi

30.07.2020.

Šodien Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa parakstīja līgumu par jaunā, apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi. Līgums paredz, ka Ādažu novada un Carnikavas novada domes, ievērojot partnerības un ekonomiskā izdevīguma principus, vienojas kopīgi uzsākt Ādažu novada Attīstības programmas 2021.- 2027. gadam izstrādi. Darbu pie programmas izstrādes organizēs Ādažu novada dome kā vadošais partneris. Darbs tiks organizēts piecās darba grupās: ekonomiskās attīstības; izglītības, sporta un kultūras; veselības aprūpes un sociālo jautājumu, teritorijas plānošanas un vides darba grupā. Programmas izstrāde ilgs līdz 2021.gada maijam, bet tās pirmā redakcija jāsagatavo līdz šā gada decembrim. Attīstība programma noteiks jaunā novada attīstības mērķus un virzienus nākamajiem 6 gadiem.

Ādažu un Carnikavas novadu domes aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un nevalstiskā sektora pārstāvjus pieteikties darba grupās līdz 20.augustam. Pieteikties var gan elektroniski (vietnē https://forms.gle/K6nY9rGM8Nez71uz7), gan rakstot Ādažu novada domei (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164), norādot savu kontaktinformāciju un vēlamo darba grupu*.

 

“Šis ir vēsturisks brīdis, kad ir iespēja kopīgi sākt plānot attīstību vēl gadu iepriekš, pirms krīt robežas, kuras bijušas tikai kartē un formālos dokumentos, nevis cilvēku uztverē. Apvienojoties mēs varam izdarīt vairāk un kļūt par labāku vietu, kur dzīvot. Iedzīvotāji no šīs apvienošanās būs ieguvēji. Aicinu ikvienu piedalīties un sniegt savu ieguldījumu programmas izstrādē,” pauž Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (LRA).

 

“Ņemot vērā, ka nākamais Eiropas Savienības fondu plānošanas periods 2021.–2027. gadam ir jau tuvu, lai nekavētu nozīmīgu projektu attīstību, nepieciešama jaunā Attīstības programma. Aicinu novada iedzīvotājus, uzņēmējus, organizācijas aktīvi iesaistīties, lai saskaņotu nākotnes plānus, kad ES finanšu līdzekļi būs pieejami,” uzsver Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.