Par nenotikušām atzītas divas izsoles

29.11.2021.

Ādažu novada pašvaldības dome 24. novembrī par nenotikušām atzina divas nekustamo īpašumu izsoles Carnikavas pagasta Mežgarciemā.

Par nenotikušām tika atzītas 15. novembrī noslēgušās elektroniskās izsoles;

  • nekustamo īpašumu Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, kadastra numurs 8052 008 1600, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4265 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1576;
  • nekustamo īpašumu Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 0,4192 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1575.