a a a

Publiskie pasākumi

Publisko pasākumu rīkošanas atļauja

Ielu tirdzniecības atļauja

Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai