a a a

NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

Pirmpirkuma tiesību izmantošana (neizmantošana) uz nekustamo īpašumu

Izziņas izsniegšana darījumos ar zemes īpašumiem, ja nepieciešama domes piekrišana (piemēram, nepilsoņiem, ārvalstniekiem)

Satiksmes organizācijas saskaņošana

Zemes iznomāšana personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) vajadzībām

Pašvaldības zemes (neapbūvētas) noma

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokli

Atļauja koku ciršanai

Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana

Telpu noma nepilnam laikam Ādažu vidusskolā, Ādažu PII, Kadagas PII, Gaujas ielā 16 un Ādažu Sporta centrā

Telpu noma vienreizējam pasākumam Ādažu vidusskolā, Ādažu PII, Kadagas PII un Gaujas ielā 16

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana