a a a

E-pakalpojumi

E-pakalpojumi pieejami:

 www.epakalpojumi.lv

Pieteikt bērnu bērnudārzam elektroniski

Ādažu pašvaldības rēķinu apmaksa

Video instrukcija – kā apmaksāt pašvaldības rēķinus portālā e-pakalpojumi.lv

5 iemesli, kāpēc pašvaldības rēķinus apmaksāt portālā e-pakalpojumi.lv

        Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu pulciņiem un/vai līdzfinansējuma maksājumiem elektroniski

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Iesniegt rēķinus elektroniski Ādažu novada domei (uzņēmējiem/privātajiem bērnudārziem)

e-Privilēģijas (Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem piešķirtās atlaides par bērnu interešu un profesionālo izglītību Ādažu pašvaldības iestādēs un iesniegums atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, kurās ir bērns no 18 līdz 24 gadu vecumam, kurš iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 

 www.latvija.lv

Iesniegums pašvaldībai

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Kā elektroniski deklarēt dzīvesvietu

Kā elektroniski uzzināt, kas ir deklarējis dzīvesvietu manā īpašumā

Kā anulēt personas deklarēto dzīvesvietas adresi

Kā nokārtot ar bērna piedzimšanu saistītās formalitātes

Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem

 

Kā es varu elektroniski atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem