a a a

CITI

Apliecinājuma izdarīšana (“Notariālas darbības”)
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Mantisko interešu aizsardzība
Konsultācijas meliorācijas jautājumos Ādažu novada teritorijā
Domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu kopiju izsniegšana
Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību
Vispārīgas informācijas/konsultācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
Pašvaldības tīmekļvietnes uzņēmuma kataloga papildināšana ar Ādažu novada uzņēmumu kontaktinformāciju
Reklāmu un izkārtņu saskaņošana un izvietošana
Ietvju izmantošana piegādes transportlīdzekļiem
Vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana
Vārda, uzvārda maiņa
Atkritumu apsaimniekošana
Iniciatīvas projektu finansēšana
Informācijas pieprasījums par personas datiem
Asenizatoru reģistrēšana
Kā kļūt par lasītāju Ādažu bibliotēkā
Licenču iegāde lašveidīgo zivju makšķerēšanai Gaujā

AR KAPSĒTU SAISTĪTIE PAKALPOJUMI:

Apbedīšanas pieteikums personai deklarētai Ādažu vai Garkalnes novadā, pieprasot jaunu kapavietu Baltezera kapsētā
Apbedīšanas pieteikums personai deklarētai Ādažu vai Garkalnes novadā, kurai ir nekustamais īpašums Ādažu un/vai Garkalnes novadā, pieprasot jaunu kapavietu Baltezera kapsētā
Apbedīšanas pieteikums, pieprasot atļauju apbedīt esošajā kapavietā Baltezera kapsētā
Pārapbedīšanas pieteikums personai deklarētai Ādažu vai Garkalnes novadā, kurai ir nekustamais īpašums Ādažu un/vai Garkalnes novadā, pieprasot jaunu kapavietu Baltezera kapsētā
Autotransporta iebraukšana Baltezera kapsētā
Pieteikums izmantot kapliču Baltezera kapsētā
Izziņa par apbedījumu Baltezera kapos