a a a

CITI

Apliecinājuma izdarīšana (“Notariālas darbības”)

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Mantisko interešu aizsardzība

Reklāmu un izkārtņu saskaņošana un izvietošana

Konsultācijas meliorācijas jautājumos Ādažu novada teritorijā

Domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu kopiju izsniegšana

Informācijas sniegšana par iesnieguma virzību

Vispārīgas informācijas/konsultācijas sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Kapavietu izmantošana Baltezera kapsētā

Vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana

Vārda, uzvārda maiņa

Atkritumu apsaimniekošana

Pašvaldības tīmekļvietnes uzņēmuma kataloga papildināšana ar Ādažu novada uzņēmumu kontaktinformāciju

Autotransporta iebraukšana Baltezera kapsētā

Kapa vietas ierādīšana, kapličas izmantošana un kapa vietas uzturēšana Baltezera kapos

Izziņa par apbedījumu Baltezera kapos

Apbedīšanas pieteikums Baltezera kapsētā

Ietvju izmantošana piegādes transportlīdzekļiem

Iniciatīvas projektu finansēšana

Informācijas pieprasījums par personas datiem

Asenizatoru reģistrēšana