a a a

Carnikavas pagasta pakalpojumu veidlapas

Carnikavas pagasta iestāžu un domes sniegto pakalpojumu iesniegumu veidlapas MS Word un PDF formātā pieejamas Carnikavas pagasta tīmekļvietnē: