Pagarināts Carnikavas pamatskolas pārbūves un paplašināšanas būvdarbu izpildes termiņš

24.03.2022.

Kopš 2018.gada Carnikavas pagastā tiek īstenots ERAF projekts “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” (Id. Nr. 8.1.2.0/17/I/032), kura ietvaros SIA “NEWCOM Construction” veic būvdarbus Nākotnes ielā 1, Carnikavā. Būvdarbu līguma gala termiņš pagarināts līdz 10.maijam.

Ar būvuzņēmēju noslēgtais līgums paredzēja, ka ēkai jābūt nodotai ekspluatācijā līdz 25.martam, tomēr, ņemot vērā neapredzētos darbus teritorijas labiekārtošanā, Covid-19 radīto ietekmi darbinieku skaitā un iekārtu piegāžu termiņos, kā arī nepieciešamību pārplānot atsevišķas piegādes Ukrainā notiekošā kara dēļ, līguma gala termiņš pagarināts līdz 10. maijam.