Pabeigti Muižas ielas pārbūves darbi

14.12.2018.

Būvniecības darbi Muižas ielas rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras sakārtošanai projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros ir pilnībā pabeigti un tiek veikti pasākumi objekta nodošanai ekspluatācijā. Projekta aktivitātes tika īstenotas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu .

Muižas iela ir viena no nozīmīgākajām rūpniecības apbūves zonām Ādažu novadā. Sakārtota publiskā infrastruktūra ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo komersantu darbības efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos novadā.

Visā Muižas ielas garumā ir  pārbūvēts  brauktuves  segums, izbūvētas divas  autobusu pieturas,   apvienotais gājēju/velosipēdistu ceļš, apgaismota gājēju pāreja un jauns ielas apgaismojums.

Ir uzlabota  ūdenssaimniecības sistēma, izbūvējot ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklus Muižas ielā un Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļos.

Pārbūves darbus veica  SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošināja  SIA “BaltLine Globe”,  bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”.