Pabeigti būvdarbi divos Gaujas krasta stiprinājumu posmos

29.12.2022.

Šajā gadā turpinājās Gaujas kreisā krasta stiprinājumu būvniecības projekts. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt rievsienas trīs posmos, kuru kopējais garums ir 1,317 kilometri. Jau ziņojām, ka septembrī tika pabeigti būvdarbi pie Kadagas tilta, savukārt decembra sākumā ir pabeigta rievsienas izbūve un nostiprināšana ar akmeņu krāvumu upes pusē pie sūkņu stacijas “Kārkli”.

Šajā posmā situācija bija viskritiskākā, jo dažu pēdējo gadu laikā Gauja bija noskalojusi krastu vairāku metru platumā un jau bīstami pietuvojusies izbūvētajam dambim. Trešajā posmā pie Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām darbi ir uzsākti, bet šobrīd ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, jo pie zemas gaisa temperatūras, kā arī paaugstināta ūdens līmeņa apstākļos darbus nav iespējams veikt.

Būvuzņēmējs SIA “Valkas meliorācija” plāno darbus atsākt pavasarī, tiklīdz ūdens līmenis būs krities. Darbus pēdējā stiprinājumu posmā plānots pabeigt 2023.gada septembrī. Būvdarbi notiek Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” 2.kārtas ietvaros.

Laura Bite