a a a

Novads

 • Īsā laikā sasniegts maksimālais dalībnieku skaits radošajās vasaras darbnīcās, tāpēc pieteikšanās darbnīcām beigusies! Paldies visiem par izrādīto interesi!

  Vecāki,kuri pieteikušies, saņems atbildi par bērna reģistrāciju darbnīcā līdz 7.maijam.

  Vecum

  posms

  Norises laiks Darbnīcas nosaukums Apraksts Darbnīcas norises vieta un vadītājs
  7 – 9 gadi 3.-7.jūnijs “Trīs labas lietas” Trīs labas lietas no latviešu tautas pasakas caurvīs notikumus mūsu radošajās darbnīcās.

 • Meža izstrādes darbu teritorija

  SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes darbus Baltezera ciema tuvumā Ādažu novadā, lai nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.

  Darbi tiks veikti atbilstoši Ādažu novada teritorijas plānojumam meža teritorijā M2. Krājas kopšanas cirtes nodrošinās optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgākas mežaudzes.

 • Valsts meža dienests informē, ka ar 19.aprīli visā valsts teritorijā noteikts  meža ugunsnedrošā laika posms.

  Saskaņā Latvijas republikas Ministru kabineta 01.09.2016. noteikumu Nr.238  “Ugunsdrošības noteikumi” 412.punktu,  meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:

   kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

  1. atstāt ugunskurus bez uzraudzības.
 • Sakarā ar notiekošajiem sadzīves kanalizācijas tīklu būvdarbiem Āķu ielā, Baltezerā, plānota būvdarbu veikšana arī brīvdienās un svētku dienās – 27. aprīlī, 1., 6. un 11. maijā no plkst.8.30 līdz 17.30 . Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!


 • Šā gada Lielā Talka aizsāks jaunu desmitgadi ar jaunām vēsmām vides domāšanā, jo aicina ne tikai vākt atkritumus, bet arī, tos vācot, šķirot. Tas jādara, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

 • 2019.gada 1.aprīlī stājušies spēkā Ādažu novada domes saistošie noteikumi “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”, kas paredz jaunu nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem personisko palīgsaimniecību vajadzībām EUR 0,05 par 1m2 gadā, bet ne mazāk kā EUR 10,00 (bez PVN). Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, nomas maksas apmērs turpmāk tiks aprēķināts pēc šāda parauga (skatīt tabulā):
 •  

  Sākoties pavasara un vasaras sezonai, kā arī Valsts SIA “Autotransporta direkcijas” (ATD) veiktajām izmaiņām, lai samazinātu kopējo kilometru skaitu vietējas nozīmes reģionālajā maršrutu tīklā visā Latvijas teritorijā, vairākos SIA “Ekspress-Ādaži” (EA) apkalpotajos maršrutos un reisos tiks veiktas izmaiņas, kas stāsies spēkā 1.

 • Donoru dienā, 25. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00, aicinām ziedot asinis Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A.

  Atceries! Lai ziedotu asinis, līdzi ņem pasi vai ID karti un bankas konta numuru!

  ! Asinis vari ziedot, ja:

  • Esi 18 – 65 gadus jauns
  • Sver ne mazāk par 50 kg
  • Dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu
  • Esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi
  • Esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis
  • Pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma
  • Neesi nodevis asinis vismaz 9 nedēļas, un 12 mēnešu periodā to jau neesi darījis 4 reizes (attiecas uz sievietēm) vai 6 reizes (attiecas uz vīriešiem, pie kam pēc 6.
 • Ādažu novadā 2019. gada 1.maijā stāsies spēkā grozījumi pašvaldības 2013.gada 22.oktobra saistošajos  noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”.

  Grozījumi nosaka vienota parauga viegli salasāmas īpašuma adreses numura zīmes standartu. Tiek ieviesti 3 adrešu plāksnīšu varianti – parastais (bez izmaiņām) un palielinātais (ja adresācijas objekta numurs satur 3 un vairāk simbolus (piemēram, “Alderu iela 104”), vai arī tā tiek izvietota uz lielizmēra ēkām.

 • Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome ir izsludinājusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot to fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

  Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem.