a a a

Novads

 • Savākto atkritumu maisi

  Ādažu novadā Lielajā Talkā 16.maijā piedalījās 18 talcinieku grupas no Ādažiem, Alderiem, Baltezera, Kadagas, Iļķenes un Upmalām. Talkas laikā tika sakopta Parka un Pasta ielu apkārtne Ādažos, Upmalu teritorija gar šoseju, Kadagā – Kadagas ezera apkārtne, Mežaparka ielas apkārtne un meža teritorija centrā, Boķu ielas apkārtne Iļķenē, abās pusēs Gaujas – Baltezera kanāla apkārtne, Enkuru un Alderu ielu apkārtne Alderos.

 • ĀDAŽU BIBLIOTĒKA

  atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē no 20. maija  līdz 9. jūnijam  darba dienās

  no plkst. 10.00 – 16.00.

  Sestdienās un svētdienās bibliotēka būs slēgta.

  Apmeklējot bibliotēku, valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā, lūdzam ievērot:

  • Grāmatas un žurnālus  novietot speciāli tam paredzētā vietā.
 • Ādažu novada būvvalde aicina Alderu iedzīvotājus iepazīties ar būvniecības ieceri “Privātā slēgtā tenisa korta jaunbūve “Līčos”, Alderos, Ādažu novadā”.

   Tikšanās un iepazīstināšana ar būvniecības ieceri notiks 21.maijā plkst. 16.00

  Tikšanās vieta:  Ādažu Kultūras centra Ceriņu zāle. Ja plānojat apmeklēt tikšanos, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr.

 • No 23.maija plkst.08.00 līdz 24.maija plkst. 18.00 Ādažu poligonā notiks mīnmetēju kaujas šaušanas treniņš gan dienas gaišajā, gan tumšajā laikā. Mācībās tiks izmantoti apgaismes lādiņi. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem. Mācībās radītais troksnis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam.

 • Finanšu komitejas sēde attālināti notiks 19.maijā plkst.14.00. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

  Sēde tiešsaistē:

 • Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 55 „Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks līdz 5.07.2020.

  Par publiskās apspriešanas sanāksmi tiks paziņots papildus. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam sūtīt uz adresi: Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži LV-2164 vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv

 • Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumus, atsāk treniņus klātienē Sporta centra stadionā. Ne vien telpu, bet arī āra aktivitātēm drošības pasākumu dēļ ir ierobežots dalībnieku skaits, kā arī joprojām ir būtiski ievērot distanci. Tāpēc aicinām iedzīvotājus, kuri brīvajā laikā vēlas individuāli stadionā sportot, pirms došanās uz stadionu ielūkoties TRENIŅU GRAFIKĀ.

 • Amata mērķis: Veikt darba samaksas un nodokļu aprēķinus un nodrošināt pašvaldības pamatbudžeta izdevumu uzskaiti.

  Prasības pretendentiem:

  • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
  • vismaz divu gadu darba pieredze grāmatvedības darbā valsts vai pašvaldības institūcijās;
  • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, vēlamas iemaņas darbā ar ZZDats programmām un lietvedības programmu NAMEJS;
  • labas zināšanas un prasme pielietot Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību aktu normas, kuras nosaka un regulē grāmatvedības darbības;
  • prasme plānot un organizēt savu darbu saskaņā ar amata aprakstu;
  • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes.
 • Attālinātas bezmaksas juristu konsultācijas darba dienās no 18.līdz 29.maijam pa tālr.116006

  Nepieciešama juridiska konsultācija? Risinājums – attālināta telefonkonsultācija vai rakstiska atbilde tiešsaistē !

  Lai veicinātu ikviena iedzīvotāja informētību par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī nodrošinātu juridisku atbalstu strīdu risināšanā un iespējamo seku novēršanā, no 18.maija līdz 29.maijam

 • 2017. gada aprīlī Ādažu novada pašvaldība uzsāka dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansētā projektā “Accelerate SUNShINE” (līguma Nr. 754080), kura mērķis ir demonstrēt ēku visaptverošas atjaunošanas projektu finansiālo dzīvotspēju un izdevīgumu, tajā skaitā apvienojot vienā projektā vairākus objektus un savstarpēji sadarbojoties vairākām pašvaldībām.