a a a

Novads

 • Prasības pretendentiem: • augstākā inženiertehniskā izglītība (2.līmeņa profesionālā vai maģistra grāds), vēlama 3 gadu pieredze specialitātē un vismaz 2 gadu pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā; • spēja vadīt būvprojektus, analizēt situāciju un noteikt uzdevumu izpildes prioritātes, kā arī izpratne par savstarpēji saistītiem darba procesiem; • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām; • teicama darba izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana; • spēja strādāt starpdisciplinārā komandā; • komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus, analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
 • Sporta laureāta pasākums_foto LaimaJ (275 of 27)

  Svinīgā gaisotnē pasniegtas balvas Ādažu novada labākajiem sportistiem, treneriem un komandām.

  Par Ādažu novada gada labāko sportistu atzīts Andrejs Rižovs

  Nominanti  – Armands Pētersons, Alens Zvilna, Andrejs Rižovs

   

  Par Ādažu novada gada labāko sportisti atzīta Elīza Marija Jevstigņejeva

  Nominanti – Anna Kovala, Zanda Rutkovska, Elīza Marija Jevstigņejeva

   

  Labākā jaunā sportisteAgnese Groza

  Nominanti  –  Vineta Alksne, Elizabete Sofija Zeice, Agnese Groza

   

  Labākais jaunais sportists Klāvs Gailītis

  Nominanti – Dens Grigāns , Mikus Vecvanags , Klāvs Gailītis

   

  Ādažu labākā komanda – ĀBJSS U15 basketbola komanda

   

  Ādažu labākais treneris Aigars Nerips

  Nominanti – Leonīds Kuzņecovs, Aigars Nerips

   

  Uzlecošā zvaigzne sportā Artūrs Valtmanis

  Nominanti- Valters Ancāns, Lauma Līva Saklaure, Artūrs Valtmanis

   

  Gada sporta skolotājs Rūdolfs Šadrins

  Nominanti – Agneta Akseņenko, Rūdolfs Šadrins

   

  Aktīvākais sporta klubs: Biedrība ,,ĀdažiVelo”

   

  Gada notikums sportā – Peldēšanas seriāls ,,Ūdensroze”

  Nominanti – Aktīvā pastaiga “Iečāpo”, Fēliksa Circeņa piemiņas turnīrs šahā, Peldēšanas seriāls ,,Ūdensroze”

   

  Gada sporta atbalstītājs – PORT HOTEL

  Nominanti – Biedrība “ZZK”, SIA “Lat Eko Food”, PORT HOTEL

 •  

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju jau četrpadsmito gadu rīko konkursu “Eksporta un inovācijas balva 2018”, kura mērķis ir paust atzinību un godināt Latvijas komersantus, kas sasnieguši labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu produktu ražošanā, vietējā tirgus nodrošināšanā ar augstas kvalitātes pašmāju ražojumiem, inovāciju ieviešanā un rūpnieciskā dizaina izstrādē.

 • 18. decembrī plkst.14.00 Ādažu novada domes Ceriņu zālē notiks Finanšu komitejas sēde. Ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams iepazīties ŠEIT.

 • Būvniecības darbi Muižas ielas rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras sakārtošanai projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros ir pilnībā pabeigti un tiek veikti pasākumi objekta nodošanai ekspluatācijā. Projekta aktivitātes tika īstenotas ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu .

 • Valdība otrdien atbalstīja Aizsardzības ministrijas (AM) un Iekšlietu ministrijas (IeM) kopīga ugunsdzēsības depo izveidošanu Ādažos, un šim mērķim plānots tērēt līdz 6 miljoniem eiro.

  Valdība otrdien uzdeva AM izdevumus, kas saistīti ar depo būvniecību, ne vairāk kā 4 300 000 eiro apmērā segt no AM budžeta.

 • Publicēta informācija par nomai pieejamajām telpām un pretendentu pieteikšanās kārtību Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” un Gaujas ielā 16. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Otrdien, 11.decembrī plkst.13.00 Ādažu novada domē, Ceriņu zālē, notiks Attīstības komitejas sēde. Ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem iespējams iepazīties ŠEIT.


 • Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu realizē projektu “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās”. Viens no tā uzdevumiem ir noskaidrot meža īpašnieku viedokli par aizsargājamo teritoriju izveides procesu, to apsaimniekošanas nosacījumiem un kompensāciju sistēmu par meža apsaimniekošanas ierobežojumiem.

 • Paziņojums par kokmateriālu izsoli

  Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2018.gada 13.decembrī plkst.09.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, Ceriņu zālē, tiek rīkota atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli kokmateriālu cirsmas tiesībām  pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos “Ziemeļvēji”, Kadaga, Ādažu novads, ar kadastra Nr.