a a a

Novads

 • Ādažu novada daudzdzīvokļu esošie un potenciālie īpašnieki tiek aicināti piedalīties informatīvā seminārā par novada daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli, ēku atjaunošanas nepieciešamību un visaptverošas atjaunošanas sniegtajām iespējām.

  Seminārs notiks 2019. gada 6. novembrī (trešdienā) no 18:00 līdz 20:00 Ādažu Vēstures un mākslas galerijā.

 • Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Galvenie amata pienākumi:
  • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
  • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
  • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
  • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
  • Izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
  • Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
  • Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
  • Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
  • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
  • Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
  • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
  • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
  • Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.
 • Sporta daļa aicina sportistus, sporta organizācijas un sporta sacensību rīkotājus pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai. Lūgums visus pretendentus iepazīties ar Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumu Nr.9, aizpildīt nepieciešamās veidlapas, un iesniegt tās Ādažu novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 1.novembrim (ieskaitot).

 • Prieks, ka Kadagas iedzīvotājiem tagad pieejamāki kļuvuši aptiekas pakalpojumi, jo Kadagā atklāta aptieka "Aptieka 1"!
 • Otrdien, 8. oktobrī plkst.13.00, domes Ceriņu zālē notiks Attīstības komitejas sēde. Sēdes darba kārtība: ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 • Abonementā

  •Izstāde “Laime kā ābols nenokrīt vasaras dārzā”
  Rakstniekam, literatūrkritiķim Pēterim Aigaram – 115 (1904-1971)
  •Izstāde  “Dzīves Gadalaiki”
  Tulkotājam, dzejniekam Paulim Kalvam – 100 (1919-2003)
  •Izstāde  “Piepildīta dzīve teātra pasaulē” 
  Dramaturģei, režisorei Norai Vētrai – Muižniecei – 100 (1919-2005)
  •Izstāde  “Literārās meistarības ģenialitāte” 
  Angļu rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai – 100 (1919-2013)
  •Izstāde  “Tālo zemju vilinājums”
  Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram Heijerdālam – 105 (1914-2002)

  Lasītavā

  •Izstāde  “Tās dālijas man atgādina Tevi,
  Kad pirmo reizi skolā tikāmies…”  /G.

 • Vēl ir atlikušas brīvas vietas Break dance nodarbībām 10 – 18 gadus veciem jauniešiem. Nodarbības notiks ceturtdienās no 18.00-19.00 Gaujas ielā 16, 2.stāva zālē, pirmā nodarbība – 3.oktobrī (kopā 12 nodarbības).

  Lūdzam pieteikties nodarbībām, sūtot e-pastu: inita.henilane@adazi un norādot jaunieša vārdu un uzvārdu, dzimšanas gadu, deklarēto dzīves vietas adresi un kontakttālruni (vienam no vecākiem)

  Vietu skaits ierobežots!

 • Līdz 4.oktobrim vietnē mana.latvija.lv, pirmajā lapā zem augšējā bannera, pieejama īpaši akcijai “Dienas bez rindām” sagatavota viktorīna, kurā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt vairāk par dažādām e-iespējām. Pareizi atbildot uz 20 jautājumiem, iespējams iegūt BALVU!

  NĀC UN PIEDALIES!

 • No 1.oktobra līdz 31. decembrim noteikts lašveidīgo zivju saudzēšanas laiks. Jau tagad Gaujā, bet vēlāk arī tās pietkupēs, iepeld laši un taimiņi gatavojoties ikgadējam rudens nārstam, kas atkarībā no laika apstākļiem parasti notiek no oktobra vidus un ilgst aptuveni mēnesi. Šai laikā Gaujā, no ietekas jūrā augšpus pret straumi līdz šosejas tiltam Strenčos, aizliegta visa veida makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu.