a a a

Novads

 • Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros š.g. oktobrī plānotas vairākas aktivitātes un pasākumi:

  01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10. – Breakdance nodarbības 7-11 gadus veciem skolas vecuma bērniem, Gaujas 16, 2.stāva zālē.

  03.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.

 • Līdz 4.oktobrim vietnē mana.latvija.lv, pirmajā lapā zem augšējā bannera, pieejama īpaši akcijai “Dienas bez rindām” sagatavota viktorīna, kurā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt vairāk par dažādām e-iespējām. Pareizi atbildot uz 20 jautājumiem, iespējams iegūt BALVU!

  NĀC UN PIEDALIES!

 • No 1.oktobra līdz 31. decembrim noteikts lašveidīgo zivju saudzēšanas laiks. Jau tagad Gaujā, bet vēlāk arī tās pietkupēs, iepeld laši un taimiņi gatavojoties ikgadējam rudens nārstam, kas atkarībā no laika apstākļiem parasti notiek no oktobra vidus un ilgst aptuveni mēnesi. Šai laikā Gaujā, no ietekas jūrā augšpus pret straumi līdz šosejas tiltam Strenčos, aizliegta visa veida makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu.

 • Publicēta informācija par  pieteikšanās kārtību telpu nomai Ādažu sākumskolā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, kas nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Iela tiks atbrīvota no papelēm, kam ir īpaši sausa un viegli lūstoša stumbra struktūra. Papeļu nozāģēšanu veica SIA “Arborists”. Papeles mūžs nav ilgs – 40 līdz 50 gadi. Kad sasniegts šis vecums, papeles koksne noveco un rada bīstamību apkārtējo drošībai. Pagājušā gadsimta 70.

 • Ikvienam ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Viena ziedotā asins deva var palīdzēt pat trīs cilvēkiem.

  Katrs asins un asins komponentu donors:

  • gūst morālu gandarījumu;
  • izziņu par asins testēšanas rezultātiem (pēc pieprasījuma);
  • uzkodu komplektu;
  • pēc asins ziedošanas saņem kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 euro.
 • 20.septembrī saņemti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātie “Līlastes (Lilastes) zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”.

  Noteikumi izstrādāti Zemkopības ministrijas izsludinātā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumu “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanai, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ietvaros.

 • Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiks 1. oktobrī plkst.14.00 domes priekšsēdētāja kabinetā. Sēdes darba kārtība: IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA UN SOCIĀLĀS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 • Ar Eiropas Sociālā  fonda atbalstu rudens skolēnu brīvdienās plānots īstenot izglītojoši radošo darbnīcu (7-9 gadus veciem) un dienas nometni (10-13 gadus veciem) Ādažu novadā deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.

  Pieteikšanās nometnei 10 – 13 gadus veciem bērniem plānota 9.oktobrī plkst.9.00, savukārt pieteikšanās izglītojoši radošajai darbnīcai 7-9 gadus veciem bērniem – 10.oktobrī plkst.

 • Sakarā ar to, ka mācības Ādažu sākumskolā beidzas nedaudz vēlāk nekā Ādažu vidusskolā, bērnu ērtībai no 7.oktobra mainīts atiešanas laiks autobusam no pieturas “Ādažu centrs”. No 7.oktobra autobuss maršrutā nr.5721 Ādaži-Stapriņi-Atari-Ādaži no pieturas “Ādažu centrs” izbrauks plkst.14:30 (līdz 7.oktobrim – plkst.14.00), savukārt pie Ādažu vidusskolas būs 14.32.