a a a

Novads

 • Pirms gaidāmajām Lieldienu brīvdienām no 10. līdz 13. aprīlim, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst!

 • Ādažu novada domes izsludinātajā konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2020” saņemts 21 projekta pieteikums, kurus iesniedza 12 nereģistrētas iedzīvotāju grupas un 9 biedrības.Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

 • 14. aprīlī plkst.13.00 notiks attālinātā Attīstības komitejas sēde. Ar sēdes darba kārtību iespējams iepazīties šeit: Attīstības komitejas sēdes darba kārtība

 • Ceturtdien, 9.aprīlī, 8.00 – 14.00

  Piektdien, 10.aprīlī – brīvs

  Pirmdien, 13.aprīlī – brīvs

  Otrdiena, 14.aprīlī – 8.00 – 17.00

  Atgādinām, ka līdz ārkārtas situācijas beigām saziņa ar pašvaldību notiek, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

 • Valdība lēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam. Tādējādi turpinās līdzšinējie ierobežojumi – joprojām nevarēs norisināties ne publiski, ne privāti pasākumi, kā arī jāturpina ievērot stingrie pulcēšanās ierobežojumi un piesardzības normas. Saziņai ar pašvaldību līdz ākārtējās situācijas beigām aicinām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

 • Šajā laikā, kad dievnamos pulcēties uz dievkalpojumiem un citiem pasākumiem nav ļauts, bet garīgi sevi stiprināt ir svarīgi vairāk nekā jebkad, draudžu un baznīcu darbs neapstājas. Tas transformējas citos medijos un veidos, tādos, kas šobrīd pieejami.

  Luterāņu dievkalpojumi

  Baltezera baznīca (Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze)
  Dievkalpojumu tiešraides no Baltezera baznīcas internetā – FaceBook live, svētdienās plkst.

 • Uzsākti Ataru ceļa pārbūves darbi posmā no Laveru ceļa līdz Inču ielai, līdz maija beigām slēdzot satiksmei Ataru un Briljantu ceļus, pārvietošanos nodrošinot pa apvedceļiem (skat.shēmu). Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” būvdarbus plānots veikt divās kārtās.

 • Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai pasargātu pacientus un mediķus no iespējamas inficēšanās ar COVID-19, Nacionālais veselības dienests atkārtoti aicina iedzīvotājus gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms sazināties ar ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ģimenes ārsta bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, tostarp gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie speciālista!

 • Sākot ar šā gada 6.aprīli, Ādažu  novada bāriņtiesa vairs neveic notariālo aktu apliecinājumus Ādažu novada iedzīvotājiem, taču Ādažos ir izveidota viena zvērināta notāra amata vieta, kas apmeklētājus pieņem Gaujas ielā 4 (bijušajā kultūras namā). Zvērināta notāra amata vieta novadā izveidota saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā un  Ministru kabineta noteikumiem* par zvērināta notāra amata vietām.

 • Laika posmā no 2020.gada 17.februāra līdz  17.martam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja iesniegt savu projekta iesniegumu biedrības “Gaujas Partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu pieņemšanas konkursa 5.kārtā.

  Pieteikšanās tika izsludināta LAP apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1.