a a a

Novads

 • Stiprs, cēls, nesavtīgs, uzņēmīgs, žēlsirdīgs, izpalīdzīgs… Cilvēks, kas dara vairāk, kā to prasa pienākums. Cilvēks, kurš iedvesmo citus ar savu darbu un idejām. Cilvēks, kas pašaizliedzīgi palīdz līdzcilvēkiem.  Noteikti arī Jums ir zināms šāds cilvēks. Tāpēc aicinām – sūtiet mums savus stāstus par stiprajiem, cēlajiem, uzņēmīgajiem, nesavtīgajiem, izpalīdzīgajiem ādažniekiem un kopā godināsim viņus pasākumā “Goda ādažnieks”, kas notiks 16.

 • Biedrība “Gaujas partnerība” aicina uz tikšanos Ādažu novadā dzīvojošos un strādājošos cilvēkus, lai klātienē uzklausītu  viedokli par Ādažu novada līdzšinējo un vēlamo attīstību.

  Tikšanās ar iedzīvotājiem un biedrībām notiks šī gada 3.novembrī, plkst.: 12.00 Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijā (Ādaži, Gaujas iela 33A, 1.stāvs).

 • Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk − NVA) no 2018. gada 29. oktobra līdz 2. novembrim organizē pasākumu Karjeras dienas (turpmāk – Pasākums). Pasākuma mērķis, dot iespēju reģistrētajiem un nereģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem padziļinātāk iepazīties ar reģionā nozīmīgām nozarēm un brīvajām darba vietām, praktiski sagatavoties darba intervijai un iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām.

 • Deputāti atbalstījuši sociāli nozīmīgu risinājumu, dodot iespēju iedzīvotājiem vienkāršā un ērtā veidā ziedot apģērbu un apavus, kas pašiem kļuvuši lieki, taču noder sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām – pensionāriem, trūcīgām ģimenēm un dažādām labdarības programmām.

  Lietu nokļūšanu pie tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas, organizē labdarības biedrība “Viacor Charity”.

 • Ik gadu Helovīnu svinētāju pulks paplašinās. Jau pāris dienas pirms svētkiem mazie svinētāji un pusaudži sāk posties biedēšanas gājienam un mājas ballītēm.

  Kas būtu jāzina vecākiem, lai pasākums būtu drošs un nenestu nepatīkamus pārsteigumus

  • Centies iespēju robežās pavadīt bērnus šai svētku gājienā.
 • Aizvadītajā domes sēdē visplašākās diskusijas deputātu vidū izraisīja jautājums par 1.-4.klašu skolēnu pārvietošanu uz jauno skolu un bērnudārza audzēkņu iespējamo pārvietošanu uz Ādažu vidusskolas ēku (bērnudārza siltināšanas laikā), jo savlaicīgi ir jāinformē vecāki, jāizplāno un jānodrošina telpu pielāgošana. Tāpat deputātus darīja bažīgus izpilddirektora informācija par nepieciešamību izskatīt domes rīcību gadījumā, ja jaunās skolas ēkas būvdarbi aizkavēsies un 2019.gada 1.septembrī tā nebūs pieejama mācību procesam.

 • Publicēta informācija par nomai pieejamajām telpām un pretendentu pieteikšanās kārtību Kadagas PII. Plašāka informācija pieejama sadaļā pašvaldība/Noma un izsoles/Telpu nomas paziņojumi.

  Kā ziņots iepriekš, ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi), būtiski papildinot nosacījumus pašvaldības telpu iznomāšanai, t.sk., precizējot iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Valsts darba inspekcija sadarbībā ar Ādažu novada domi 24. oktobrī plkst. 15.00 organizē semināru par darba risku novērtēšanas tiešsaistes rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment). Seminārs notiks Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, Gauja ielā 33a, Ādažos. Seminārs ir bezmaksas un tajā ir aicināts piedalīties ikviens mazais un vidējais uzņēmums, darba devējs, kurš bez liekiem resursiem vēlas veikt darba vides risku novērtēšanu un uzlabot darba drošību.

 • Lai iedzīvotājiem pēc tirdzniecības centra Apelsīns slēgšanas būtu iespējams nokļūt mājās, no šā gada 27. oktobra maršruta Nr.6821 Rīga–Ādaži–Kadaga autobusam, kas no pieturvietas Ādažu centrs brīvdienās izbrauc plkst.20.30, turpmāk stāvēšanas ilgums pieturvietā Kadaga būs 15 minūtes, kā rezultātā autobuss no tās izbrauks plkst.21.05 (līdz šim tas izbrauca plkst.20.50) un pieturvietā Draudzības iela pasažieru apmaiņa tiks nodrošināta plkst.21.19.