a a a

Cilvēki novadā

Mūsu novada lielākā vērtība ir cilvēki, kuri šeit dzīvo, strādā, rod iedvesmu un iedvesmo apkārtējos. Tāpēc turpmāk iepazīstināsim ar intervijām un stāstiem par ādažniekiem vai cilvēkiem, kuri savu darbu un ikdienu ir saistījuši ar Ādažiem.

CILVĒKS NOVADĀ: ILZE RAUDIŅA
CILVĒKS NOVADĀ: KRISTIANS LIBERTS
CILVĒKS NOVADĀ: ILZE ŠTERNA
CILVĒKS NOVADĀ: ALEKSANDRS GROSS
CILVĒKS NOVADĀ: ANSIS BĒRZIŅŠ
CILVĒKS NOVADĀ: KASPARS ŠTERNS

 

 

 

Interviju autore: Monika Griezne, “Ādažu Vēstis”. Pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz www.adazi.lv vai “Ādažu Vēstis”.