a a a

Cilvēki novadā

Mūsu novada lielākā vērtība ir cilvēki, kuri šeit dzīvo, strādā, rod iedvesmu un iedvesmo apkārtējos. Tāpēc turpmāk iepazīstināsim ar intervijām un stāstiem par ādažniekiem vai cilvēkiem, kuri savu dzīvi, darbu vai ikdienu ir saistījuši ar Ādažiem.

Pārpublicēšanas gadījumā obligāta atsauce uz www.adazi.lv vai “Ādažu Vēstis”.

CILVĒKS NOVADĀ: ILMĀRS KRAVALIS
CILVĒKS NOVADĀ: HELMUTS ĀĶIS
CILVĒKS NOVADĀ: KĀRLIS MURĀNS
CILVĒKS NOVADĀ: IVETA MEŽĪTE UN IEVA ROZE
CILVĒKS NOVADĀ: ARVĪDS OZOLIŅŠ
CILVĒKS NOVADĀ: DZINTARS DREIBERGS
CILVĒKS NOVADĀ: ANASTASIJA TUŽANSKA
CILVĒKS NOVADĀ: GUNDARS ĀBOLIŅŠ
CILVĒKS NOVADĀ: UVIS SUŠKO
CILVĒKS NOVADĀ: ĢIRTS FORANDS
CILVĒKS NOVADĀ: IVARS ŠTEINBERGS

CILVĒKS NOVADĀ: AIGARS VANČENKO

CILVĒKS NOVADĀ: TOMS SKUJIŅŠ
CILVĒKS NOVADĀ: AGNETA KRILOVA
CILVĒKS NOVADĀ: JĀNIS KAUPE

Interviju autors: Jānis Pārums, “Ādažu Vēstis”.

CILVĒKS NOVADĀ: ILZE RAUDIŅA
CILVĒKS NOVADĀ: KRISTIANS LIBERTS
CILVĒKS NOVADĀ: ILZE ŠTERNA
CILVĒKS NOVADĀ: ALEKSANDRS GROSS
CILVĒKS NOVADĀ: ANSIS BĒRZIŅŠ
CILVĒKS NOVADĀ: KASPARS ŠTERNS

Interviju autore: Monika Griezne, “Ādažu Vēstis”.