a a a

Novadpētniecība

Novadnieki

Fēlikss Cielēns  (1888-1964)

Fēlikss Cielēns – Ādažu novada simtgades cilvēks –  viens no Latvijas Republikas Satversmes tēviem, politiķis un rakstnieks, kurš devis ievērojamu ieguldījumu mūsu valsts veidošanās pirmsākumos. Dzimis Ādažos, Alderu muižā.

F. Cielēns. /Foto no Ārlietu ministrijas arhīva/

PIERĪGAS NOVADU VIRTUĀLĀ IZSTĀDE “MANA NOVADA SIMTGADES CILVĒKS”

Ādažu bibliotēkas darbinieces kvalifikācijas darbā Jurists, politiķis un rakstnieks Fēlikss Cielēns  pieejams bibliogrāfiskais rādītājs par Ādažu novadnieku Fēliksu Cielēnu, viņa ieguldījumu Latvijas izveidē un darbību rakstniecībā.

Informācija par F. Cielēnu Novadpētniecības datu bāzē

Lidija Freimane (1920 – 1992)

Lidija Freimane – viena no izcilākajām 20. gadsimta latviešu aktrisēm.
Lidija Freimane ar vīru Jāzepu Pasternaku 60. gados izvēlējās vietu vasaras mājai Baltezerā, Ādažu novadā.
Kopš 1967. gada Lidijas Freimanes dzīve bija saistīta ar iekopto zemi Baltezera krastā – prieks par ziedošajām puķēm, par pašas stādītajiem kokiem.
Šobrīd šajā mājā mitinās Lidijas Freimanes meita Katrīne Pasternaka – Kalniņa ar savu vīru Juri Kalniņu.

L. Freimane.

PIEEJAMIE  RESURSI  PAR  ĀDAŽU  NOVADNIECI  LIDIJU  FREIMANI

FILMAS.LV

Nacionālais Kino centrs https://www.filmas.lv/person/1698/

LETONIKA.LV

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=FREIMANE&id=939666&g=1

Ādažu novads cauri gadu simtiem bildēs

http://adazubildes.blogspot.com/2017/05/tiksanas-kulturas-nama-1.html

Latvijas Nacionālais teātris

http://100.teatris.lv/personality/97

Raksti

https://www.kroders.lv/lasa/1420

https://www.diena.lv/raksts/kd/teatris/skatuves-karalienei-lidijai-freimanei-100-14238966

https://www.santa.lv/raksts/ieva/lidija-freimane–vieniga-ista-tragedijas-aktrise-uz-latvijas-teatru-skatuves-33042/

https://www.la.lv/aktrisei-lidijai-freimanei-apritetu-apals-simts

Lidijai Freimanei veltītie raidījumi

https://www.youtube.com/watch?v=V4q5PEDvQw0

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/lidija-freimane-intelektuala-trausla-aktrise-nesavtiga-skaista-s.a75593/

http://www.diva.lv/audio/vakara-dialogi/vakara-dialogi-ar-lidiju-freimani-1-dala

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.03.2015-nacionalie-dargumi.-100g-kulturas.-lidija-freimane.id46594/

Virtuālā izstāde par Lidijas Freimanes biogrāfiju

Lidija Freimane

Informācija par Lidiju Freimani Novadpētniecības datu bāzē