a a a

Novadpētniecība

Novadnieki

Fēlikss Cielēns  (1888-1964)

Fēlikss Cielēns – Ādažu novada simtgades cilvēks –  viens no Latvijas Republikas Satversmes tēviem, politiķis un rakstnieks, kurš devis ievērojamu ieguldījumu mūsu valsts veidošanās pirmsākumos. Dzimis Ādažos, Alderu muižā.

F. Cielēns  /Foto no Ārlietu ministrijas arhīva/

PIERĪGAS NOVADU VIRTUĀLĀ IZSTĀDE “MANA NOVADA SIMTGADES CILVĒKS”

Ādažu bibliotēkas darbinieces kvalifikācijas darbā Jurists, politiķis un rakstnieks Fēlikss Cielēns  pieejams bibliogrāfiskais rādītājs par Ādažu novadnieku Fēliksu Cielēnu, viņa ieguldījumu Latvijas izveidē un darbību rakstniecībā.

Informācija par Fēliksu Cielēnu NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē

 

Lidija Freimane (1920 – 1992)

Lidija Freimane – viena no izcilākajām 20. gadsimta latviešu aktrisēm.
Lidija Freimane ar vīru Jāzepu Pasternaku 60. gados izvēlējās vietu vasaras mājai Baltezerā, Ādažu novadā.
Kopš 1967. gada Lidijas Freimanes dzīve bija saistīta ar iekopto zemi Baltezera krastā – prieks par ziedošajām puķēm, par pašas stādītajiem kokiem.
Šobrīd šajā mājā mitinās Lidijas Freimanes meita Katrīne Pasternaka – Kalniņa ar savu vīru Juri Kalniņu.

L. Freimane.

PIEEJAMIE  RESURSI  PAR  ĀDAŽU  NOVADNIECI  LIDIJU  FREIMANI

FILMAS.LV

Nacionālais Kino centrs https://www.filmas.lv/person/1698/

LETONIKA.LV

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=FREIMANE&id=939666&g=1

Ādažu novads cauri gadu simtiem bildēs

http://adazubildes.blogspot.com/2017/05/tiksanas-kulturas-nama-1.html

Latvijas Nacionālais teātris

http://100.teatris.lv/personality/97

Raksti

https://www.kroders.lv/lasa/1420

https://www.diena.lv/raksts/kd/teatris/skatuves-karalienei-lidijai-freimanei-100-14238966

https://www.santa.lv/raksts/ieva/lidija-freimane–vieniga-ista-tragedijas-aktrise-uz-latvijas-teatru-skatuves-33042/

https://www.la.lv/aktrisei-lidijai-freimanei-apritetu-apals-simts

Lidijai Freimanei veltītie raidījumi

https://www.youtube.com/watch?v=V4q5PEDvQw0

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ieludz-radioteatris/lidija-freimane-intelektuala-trausla-aktrise-nesavtiga-skaista-s.a75593/

http://www.diva.lv/audio/vakara-dialogi/vakara-dialogi-ar-lidiju-freimani-1-dala

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/29.03.2015-nacionalie-dargumi.-100g-kulturas.-lidija-freimane.id46594/

Virtuālā izstāde par Lidijas Freimanes biogrāfiju

Lidija Freimane

Informācija par Lidiju Freimani NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē

 

Gunārs Freidenfelds (1941)

Gunārs Freidenfelds – latviešu komponists, trompetists, diriģents, ansambļu vadītājs, aranžētājs, Latvijas Radio mūzikas redaktors.
Gunārs Freidenfelds dzimis 1941. gada 29. septembrī. No 1978. gada līdz 1982. gadam Gunārs Freidenfelds vada holhoza “Ādaži” ansambli, par savu dzīves vietu izvēloties Ādažus.
No 1983. gada līdz 2009. gadam kopā ar dzīvesbiedri, dziedātāju Margitu Freidenfeldi vada Ādažu bērnu ansambli “Vējupīte”.
Gunārs Freidenfelds 2016. gadā apbalvots kā “Goda ādažnieks”.

G. Freidenfelds

 /Foto: https://www.micrec.lv/lv/makslinieks/gunars-freidenfelds/

PIEEJAMIE  RESURSI  PAR  ĀDAŽU  NOVADNIEKU  GUNĀRU FREIDENFELDU

ĀDAŽU NOVADA TĪMEKĻA VIETNĒ

https://www.flickr.com/photos/adazi/albums/72157680618890180

ĀDAŽU NOVADS CAURI GADU SIMTIEM BILDĒS
https://adazubildes.blogspot.com/2017/09/gunars-freidenfelds.html

GUNĀRS FREIDENFELDS LATVIJAS SIMTGADĒ ĀDAŽU BIBLIOTĒKĀ

Komponists Gunārs Freidenfelds atstāj savu veltījumu Latvijas 100. dzimšanas dienas Tautas Saimes grāmatā.

22.06.2017. /Foto: Ādažu novada domes arhīvs/

AUDIO MATERIĀLI PAR GUNĀRU FREIDENFELDU

Komponista Gunāra Freidenfelda pati pirmā dziesma!

https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/zelta-graudi/komponista-gunara-freidenfelda-pati-pirma-dziesma.a74942/

Gunāram Freidenfeldam – 75! Skan viens no viņa pirmajiem ierakstiem “Pirmie soļi” (1970)

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/riita-regtaims/gunaram-freidenfeldam-75-skan-viens-no-vina-pirmajiem-ierakstiem.a74705/

Gunārs Freidenfelds TV raidījumā Latvijas Sirdsdziesma

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/25.09.2021-latvijas-sirdsdziesma.id239832

Komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejas koncerts Latvijas Radio 1. studijā

https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/muzikas-jaunumi/koncerts-gunaram-freidenfeldam–80.a149106/

 

NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA

https://enciklopedija.lv/skirklis/53544-Gun%C4%81rs-Freidenfelds

PERIODIKA.LV

1970-1979

1980 – 1989

2000 – 2019

LETONIKA.LV

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1&q=freidenfelds&id=939654&&g=1

VIKIPĒDIJA. BRĪVĀ ENCIKLOPĒDIJA
https://lv.wikipedia.org/wiki/Gun%C4%81rs_Freidenfelds

Informācija par Gunāru Freidenfeldu NOVADPĒTNIECĪBAS datu bāzē