Uzsāk publisko apspriešanu “Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūve Rīgas gatvē 36, Ādažos”

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notiks 5 nedēļas no 9. februārim līdz 16.martam. Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi iespējams Ādažu pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un Ādažu pašvaldības būvvaldē, Gaujas iela 33A, Ādažos pirmdienās laikā no plkst.10.00-13.00; 13.45-18.00 un ceturtdienās laikā no plkst.08.00-13.00; 13.45-17.00. Būvniecības ieceres prezentācijas … Continue reading Uzsāk publisko apspriešanu “Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūve Rīgas gatvē 36, Ādažos”