a a a

Uzsāk publisko apspriešanu “Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūve Rīgas gatvē 36, Ādažos”

09.02.2018.

Būvniecības ieceres publiskā apspriešana notiks 5 nedēļas no 9. februārim līdz 16.martam. Ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi iespējams Ādažu pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un Ādažu pašvaldības būvvaldē, Gaujas iela 33A, Ādažos pirmdienās laikā no plkst.10.00-13.00; 13.45-18.00 un ceturtdienās laikā no plkst.08.00-13.00; 13.45-17.00.
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 2018.gada 19. februārī no plkst. 18.00 līdz plkst.20.00, Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A, Vēstures un mākslas galerijā.
Atsauksmju iesniegšana 2018. gada 9.februāris – 2018. gada 16. marts darba laikā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un Ādažu pašvaldības būvvaldē, Gaujas iela 33A, Ādažos vai elektroniski, aizpildīto aptaujas lapu iesniedzot portālā www.latvija.lv, sadaļā Iesniegums iestādei (izvēloties Ādažu pašvaldību), vai, sūtot e-pastu buvvalde@adazi.lv, tālr.67996490.

Būvniecības ierosinātājs:
Reliģiska organizācija “Ādažu Vissvētās Dievmātes “Ļaunu siržu Mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo Draudze” reģ. Nr. 40801052072;
juridiskā adrese: Pils iela 14, Rīga, LV-1050;
kontakttālrunis: +371 23002778;
e-pasts: adazubaznica@inbox.lv

Būvprojekta izstrādātājs:
SIA “AUGEO GROUP” reģ. Nr. 40103886235;
juridiska adrese: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33 – 7, LV-1010;
kontakttālrunis: +371 26830903;
e-pasts: info@augeogroup.lv

Aptaujas lapa

Pielikums nr.1
Pielikums nr.2