Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 285 „Par nekustama īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 21.01.2019. līdz 15.02.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 4. februārī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma … Continue reading Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai