a a a

Paziņojums par detālplānojuma projekta Podnieku iela 6, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

30.01.2019.

Ādažu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 285 „Par nekustama īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 21.01.2019. līdz 15.02.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 4. februārī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu, domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 15. februārim.

Paskaidrojuma raksts
Apbūves noteikumi
Transporta shēma
Teritorijas shēma