Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada Dome 2018.gada 23.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.231 “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojumu projekta publiskā apspriešana notiks no 20.12.2018. līdz 17.01.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 10.janvarī plkst.16.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, … Continue reading Paziņojums par detālplānojuma projekta “Mākoņi” Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai