Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ādažu novada domes 2019. gada 26. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 27 „Par nekustama īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 20.03.2019. līdz 17.04.2019. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties … Continue reading Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai