a a a

Paziņojums par detālplānojuma projekta Kanāla iela 25b, Alderos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

05.03.2019.

Ādažu novada domes 2019. gada 26. februāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 27 „Par nekustama īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 20.03.2019. līdz 17.04.2019.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 8.aprīlī plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no­vadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski: silvis.grinbergs@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2019. gada 17.aprīlim.

Pielikums