Paziņojums par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanu publisko apspriešanu

2017. gada 24.janvārī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 17. februāra līdz 2017. gada 17. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 2.martā plkst. 16:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma … Continue reading Paziņojums par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanu publisko apspriešanu