a a a

Paziņojums par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanu publisko apspriešanu

09.02.2017.

2017. gada 24.janvārī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 17. februāra līdz 2017. gada 17. martam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 2.martā plkst. 16:00. Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, Būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu var iepazīties Ādažu novada pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski ar drošu elektronisku parakstu parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi buvvalde@adazi.lv. Priekšlikumus iespējams iesūtīt līdz 2017. gada 3.martam.

Grafiskā daļa