Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Ādažu novada domes 25.09.2018. lēmumu Nr.214 publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Ādažu ciema nekustamo īpašumu „Saulītes” (kadastra apzīmējums 8044 011 0052) un „Artēziskā aka „Podnieki”” (kadastra apzīmējums 8044 011 0067) detālplānojuma projekts. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2018.gada 20.novembra līdz 11.decembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 3.decembrī plkst.17.00 Ādažu novada … Continue reading Paziņojums par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Saulītes” un „Artēziskā aka „Podnieki””, Ādažos, Ādažu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai