a a a

Paziņojums par atkārtotu automašīnas izsoli

30.01.2020.

Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020. gada 20.februārī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek rīkota atkārtota atklāta mutiska automašīnas Ford Transit (izlaiduma gads 2007.) ar valsts reģistrācijas Nr. GM 7569, izsole ar lejupejošu soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas un fiziskas personas, kuras noteiktajā termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus.
Atsavināmās automašīnas nosacītās cenas apmērs EUR 640. Izsoles solis – EUR 50.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā, līdz 2020.gada 18.februāra plkst.17.00.
Izsoles noteikumi.Atkārtotas izsoles noteikumi