a a a

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

10.02.2017.

Informējam, ka 2017. gada 27. februārī plkst.18:00 Ādažu novada pašvaldības administratīvās ēkas Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, notiks Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme. Aicinām  interesentus piedalīties sanāksmē.