Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

Ādažu novada dome no 2018.gada 15.maija līdz 15.jūnijam rīkoja publisko apspriešanu par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā, un saņēma 361 aizpildītu aptaujas anketu. no kurām derīgas bija 340 anketas. Jaunu reliģisku būvju būvniecību atbalstīja 177 iedzīvotāji (52 % no kopējā atbilžu skaita), bet noraidīja 163 iedzīvotāji (48 % no kopējā atbilžu skaita). Iedzīvotāji atzīmēja, ka … Continue reading Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem