a a a

Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem

29.06.2018.

Ādažu novada dome no 2018.gada 15.maija līdz 15.jūnijam rīkoja publisko apspriešanu par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā, un saņēma 361 aizpildītu aptaujas anketu. no kurām derīgas bija 340 anketas.

Jaunu reliģisku būvju būvniecību atbalstīja 177 iedzīvotāji (52 % no kopējā atbilžu skaita), bet noraidīja 163 iedzīvotāji (48 % no kopējā atbilžu skaita).

Iedzīvotāji atzīmēja, ka jaunas reliģiskas būves novadā stiprinātu kristīgās vērtības un veicinātu novada attīstību, reliģiskie pakalpojumi kļūtu pieejamāki (pašlaik tuvākie pareizticīgo dievnami atrodas Rīgā), būvēm ar modernu arhitektūru būtu jāiederas apkārtējā vidē (tās nevarētu būt pārāk košas), vēlams izvēlēties klusākas vietas ārpus ciemu centriem, un būvniecību varētu pieļaut, ja konfesijai piekritīgu kristiešu daudzums novadā būtu sasniedzis kādu noteiktu skaitu. Vienlaikus tika uzsvērts, ka Baltezera, Garkalnes un Kadagas ciemos jau ir baznīcas vai kapelas, un to skaits ir pilnīgi pietiekošs iedzīvotāju vajadzībām.

Jaunu reliģisku būvju būvniecībai iedzīvotāji ieteica izvēlēties Ādažus – 128 reizes, Kadagu – 41 reizi, Baltezeru – 17 reizes, Alderus – 13 reizes, Atarus – 10 reizes, Āņus – 8 reizes, Stapriņus – 3 reizes, bet Eimurus, Iļķeni un Podnieku ielas apkārtni – 1 reizi katru. 143 iedzīvotāji iebilda pret šādu būvniecību vispār.

Atbildēm jautājumu “Vai atbalstāt pareizticīgās baznīcas būvniecību Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads?” dome noteica punktu vērtību (atkarībā no anketas iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma adreses). Būvniecības atbalstam tika saņemts 151 punkts (27 % no kopējā punktu skaita), bet pret to tika savākti 409 punkti (73 % no kopējā punktu skaita).

Iedzīvotāji atzīmēja, ka baznīca apmierinātu pareizticīgo draudzes vajadzības un intereses, būtu tuvu un ērti sasniedzama, turklāt Ādažu ciems kļūtu bagātāks ar skaistu ēku un sakārtotu teritoriju.

Kā būtiskus trūkumus iedzīvotāji atzīmēja, ka būve apmierinātu vien šauru interesentu grupu, tā neiekļautos ciema ainavā un neatbilst Latvijas būvniecības tradīcijām, turklāt blīvā apbūve likvidētu esošos stādījumus. Baznīcas ēkas atrastos pārāk tuvu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, zvanu skaņas un apmeklētāju plūsma traucētu iedzīvotāju atpūtu. Minētajā īpašumā automašīnu stāvvietu skaits būtu neliels, bet piebraukšana no Pasta ielas un Pirmās ielas puses būtiski apgrūtinātu satiksmes dalībniekus. Tika pieļauts, ka samazināsies baznīcai pieguļošo nekustamo īpašumu vērtība un dzīvokļu saules apgaismojums, negatīvi ietekmējot cilvēku psiholoģisko komfortu un palielinot elektroenerģijas patēriņu.

2018.gada 26.jūnija sēdē Ādažu novada dome izskatīja šo pārskatu, un nolēma neatbalstīt reliģisku būvju būvniecību nekustamajā īpašumā “Rīgas gatve 36”, Ādaži, Ādažu novads, kā arī 2018.gada septembrī izskatīt priekšlikumus par pašvaldības un privāto zemes īpašumu pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada administratīvajā teritorijā.