a a a

Aicinām izteikt viedokli par plānotajiem tirdzniecības pasāžas paviljoniem Gaujas ielā 4. Paziņojums par paredzētās būves publisko apspriešanu

04.02.2017.

Aicinām izteikt viedokli un piedalīties publiskajā apspriešanā par plānoto būvniecību Gaujas ielā 4, Ādaži – tirdzniecības pasāžas paviljoniem. Paviljoni paredzēti kā iznomājamas telpu platības dažādu funkciju tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sniegšanai.
Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2017.gada 31.janvāra     līdz 2017.gada 6. martam Ādažu novada būvvaldē, Gaujas     ielā     33 A, Ādaži, Ādažu novadā:
–  pirmdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 13:00 un no plkst. 13:45 līdz plkst.18:00,
– ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst. 13:00 un no plkst.13:45 līdz plkst.17.00.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 20.februārī plkst.17:00. Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33 A, Ādaži, Ādažu novadā. Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Ādažu novada būvvaldē, Ādažos, Gaujas ielā 33 A, Ādažu novadā, LV 2164, līdz 2017.gada 6.martam.

Ieceres nosaukums: TIRDZNIECĪBAS PASĀŽAS PAVILJONI

Adrese: Gaujas ielā 4, Ādaži, Ādažu novads, nekustamā kadastra Nr. 80440070082

Ierosinātājs: SIA „ĀDAŽU ĪPAŠUMI”,Reģ. Nr. LV50003737361,
pilnvarotā persona: Oļegs Hlusovs, tālr. 29407631
Projektētājs: Ilze Rietuma, 29469509

 

Būvniecības ierosinātāja skaidrojošais apraksts par paredzēto būvi

Lēmums

Aptaujas lapa