Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskā apspriešanā par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rīgas gatvē 36

Ādažu novada Būvvalde š.g. pavasarī organizēja publisko apspriešanu par pareizticīgo draudzes dievnama būvniecības ieceri Rīgas gatvē 36, Ādažos. Apspriešana izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi un viedokļu konfliktu, kas zināmā mērā bija saistīts ar to, ka pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos nav noteikti nosacījumi jaunām reliģiskām būvēm. Ādažu novada pašvaldības nolikums paredz – lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši … Continue reading Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskā apspriešanā par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rīgas gatvē 36