a a a

Aicinām iedzīvotājus piedalīties publiskā apspriešanā par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rīgas gatvē 36

18.05.2018.

Ādažu novada Būvvalde š.g. pavasarī organizēja publisko apspriešanu par pareizticīgo draudzes dievnama būvniecības ieceri Rīgas gatvē 36, Ādažos. Apspriešana izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi un viedokļu konfliktu, kas zināmā mērā bija saistīts ar to, ka pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos nav noteikti nosacījumi jaunām reliģiskām būvēm.

Ādažu novada pašvaldības nolikums paredz – lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, var tikt organizēta publiskā apspriešana, t.sk.,, ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve.

No 15. maija līdz 15. jūnijam dome rīko publisko apspriešanu par jaunu reliģisku būvju būvniecību novadā un dievnama atrašanos Rīgas gatvē 36, Ādažos, un aicina Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarētos iedzīvotājus un personas, kurām novadā ir nekustamie īpašumi, izteikt individuālu viedokli, aizpildot aptaujas anketu (pielikumā), kā arī drukātā veidā pieejama VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos.

Anketas iesniegšana ir vienkārša – aizpildiet to, nofotografējiet (vai skenējiet) un faila veidā nosūtiet domei e-pastā dome@adazi.lv. Ja to nav iespējams izdarīt, tad aizpildītu veidlapu nogādājiet Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādaži, vai nosūtiet domei pa pastu (Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164).

Lūdzam piedalīties publiskajā apspriešanā, jo tas ir viens no nedaudziem veidiem, kā iedzīvotāji var tieši paust savu personīgo viedokli un ietekmēt lēmumu pieņemšanu pašvaldībā.

ANKETA