Noslēgušies konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” 2017. gada projekti

12.10.2017.

No jūnija līdz septembrim vairākas nereģistrētas iedzīvotāju grupas (turpmāk – NIG), kā arī nevalstiskas organizācijas saviem spēkiem iedzīvotāju iniciatīvu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros Ādažu novadā īstenoja 21 brīnišķīgu projektu apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanai fiziskajā un sociālajā jomā. Tika īstenoti 8 teritorijas labiekārtošanas projekti, kā arī 13 projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

Teritorijas labiekārtošanas projekti:

“Dekoratīvie stādījumi Ādažu Brīvās Valdorfa skolas Gaujas ielas fasādes pusē” (NIG “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5.D klase”)

Pie Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) tika izveidota dekoratīvo apstādījumu dobe, izmantojot Latvijā audzētus daudzgadīgo augu stādus – graudzāles un ziedaugus, kā arī skolēnu audzētas viengadīgo ziedaugu stādus.

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas sakopšana un labiekārtošana” (NIG “Pirmā 29 aktīvisti”)

Pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ādažos, Pirmajā ielā 29, tai pieguļošās teritorijas ielas pusē tika uzstādīti 6 velostatīvi, uzstādīti 3 soliņi, kā arī iestādīti 6 rododendri.

“Sakārtota vide fitnesa, spēka trīscīņas nodarbībām un bērnu rotaļām” (Biedrība “Garkalne Strong”)

Lai sakārtotu vidi un labiekārtotu teritoriju, uzlabotu fitnesa, spēka trīscīņas sporta nodarbību apstākļus un izveidotu vietu Garkalnes ciema bērnu brīvā laika pavadīšanai, tika izveidota, nobruģēta taciņa līdz sporta zālei 75 m2 platībā, kā arī izveidots 1 āra trenažieris.

“Podnieku misija bērnu aktīvai atpūtai un rotaļām” (NIG “Podnieku misija”)

Lai dotu iespēju bērniem aktīvi atpūsties laikos, kad viņi atrodas ārā un nododas spēlēm un rotaļām Podnieku māju tuvumā, tika izgatavots un uzstādīts daudzfunkcionāls kāpelēšanas, pievilkšanās, trenēšanās komplekts (koka rāmis, kāpelēšanas siena ar alpīnista akmeņiem, tīklojums no striķiem, pievilkšanās stieņi, trepes, trapecveida riņķis).

“Ādažos, Pasta ielā 2 zaļo augi!” (Biedrība “Pasta iela 2, Ādaži”)

Lai sakārtotu vidi, kurā paši dzīvojam, un veidotu Ādažu centra daudzdzīvokļu māju apkārtni sakoptāku un krāšņāku, pie Pasta ielas 2 mājas tika iestādīti dažādi dekoratīvie augi (tūjas, spirejas, īves, ceriņi, kalnu priedes), ierīkotas sezonālo augu kompozīcijas podos, kā arī sakārtota iekšpagalma autostāvvieta.

“Skolas parka labiekārtošana” (Biedrība “Privātā vidusskola ĀBVS”)

Projekta ietvaros ir izgatavoti un ĀBVS parka teritorijā uzstādīti 5 soli, 5 atkritumu tvertnes, 3 velo novietnes un terase aptuveni 40 m2 platībā.

“PII “Pasaku valstība” bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana un zonēšana” (NIG Pasaka)

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Pasaku valstība” bērnu rotaļu laukumā izveidota dēļu grīda 61,5 m garumā, izvietota 15,5 m gara zonēšanas sēta, izvietotas 3 graudzāļu kastes, uzstādīti 2 gari balansa dēļi. Laukuma labiekārtošana un zonēšana uzlaboja vairāk nekā 100 bērnu drošību un radīja jaunas iespējas āra aktivitātēm.

“BMX velo sporta attīstība Ādažos” (Biedrība “Sporta klubs “BMX Ādaži””)

Realizējot projektu, izdevās uzstādīt paneļa sētu 242,5 m garumā apkārt BMX parka teritorijai Kadagā, kur pieejamās BMX sporta iespējas būs jauna sabiedriskā aktivitāte ne tikai vietējiem iedzīvotājiem Ādažos un Kadagā, bet arī citiem Ādažu novada iedzīvotājiem.

Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības projekti:

“Tuvāk Zvaigžņu ceļam!” (projekta īstenotājs – NIG “Čaklās rokas”)

Ādažu vidusskolas 9.-12. klašu kora dalībniekiem tika uzšūti 30 svārki meitenēm un 20 vestes puišiem. Tagad kolektīva audzēkņi un skatītāji var apzināt nacionālās un valstiskās identitātes ētiskās vērtības un gatavoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem 2018. gadā.

 

“Radošai bērnībai” (NIG “13.grupiņas aktīvie vecāki”)

Lai radītu vidi radošai un aktīvai Ādažu PII 13.grupiņas bērnu attīstībai, tika 1) izgatavots galds, pie kura var darboties ar LEGO konstruktoriem sīkās motorikas attīstībai un iztēles attīstībai, 2) izveidota liela smilšu kaste grupiņas āra teritorijā, 3) uzstādīta pievilkšanās stieņu sistēma aktīvām āra nodarbēm un fizisko aktivitāšu papildināšanai.

“Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā” (Nodibinājums “Dzīvo Sapņu Fonds”)

Laika periodā no 2017.gada 1.jūnija līdz 15.septembrim Ādažu novada Līgo parka teritorijā tika izveidots un nepārtraukti bija pieejams kvalitatīvs brīvā laika pavadīšanas vides objekts – “Dzīvo sapņu dārzs”, kuru vasaras laikā apmeklēja ap 15000 viesu un pasākumu dalībnieku. Projekta ietvaros tika noorganizētas arī 4 radošās darbnīcas, 4 kino vakari un 8 tematiskās tikšanās.

“Es – harmonisks, vesels un aktīvs” (NIG “Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem”)

Lai sekmētu bērnu aktīvās, veselību veicinošas atpūtas pieejamību un aktivitāšu dažādošanu Ādažu novadā, Ādažos un Podniekos dzīvojošajiem bērniem Ūbeļu ielas 13. nama laukumiņā tika pilnveidots bērnu rotaļu laukums ar bērniem interesantu, inovatīvu rotaļspēļu pieejamību, tādējādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus telpām.

 

“Svētku laiks!” (biedrība “Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība”)

Ādažu vidusskolai svētku pasākumiem tika izgatavoti 4 sveču / puķu turētāji. Kopā ar skolotājiem, skolēniem un biedrības biedriem ir radītas 80 sveces / lukturīši dekupējot burkas, kuras 11.novembrī radīs patriotisku siltumu sirdīs degot pie skolas. Ir sagriezti un salocīti 200 metri sarkanbaltsarkano lentīšu. Izgatavotas 20 uguns lāpas, ai 11.novembrī tās paspilgtina uzvaras gaismu pār brīvību. Kopā ar biedrību Ādažu jauniešiem izgatavots plosts, kurš nesīs pa Gauju gaismu ar visu mūsu novada iedzīvotāju domām par nākotni, par mieru uz zemes.

“Darām šo un darām to” (NIG “Tornado”)

Kadagas PII 1.grupiņas “Putniņi” bērniem grupiņā tika uzlīmēta foto tapete, izveidots apaļš smilšu galds ar reljefu (kalni, upītes, ezers, lauki…), kas papildināts ar gumijas dzīvnieciņiem, kā arī izveidotas uz riteņiem pārvietojams 8 kastes – atvilktnes sajūtu takas veidošanai.

“Meža spēles brīvā dabā” (NIG “Meža spēles”)

Ādažu novadā 6 dienās 699 bērni dažādās izglītības iestādēs (visos bērnudārzos un Ādažu vidusskolā) tika iepazīstināti ar orientēšanās sportu, aktīvi orientējoties un meklējot savas iestādes teritorijā kontrolpunktus. Skolas vecuma bērni orientējās “Labirintā”.

“Skatuves tērpu izgatavošana Valdorfdraugu jauktajam korim “Saknes”” (NIG “Valdorfdraugu jauktais koris “Saknes””)

Atbilstoši dizaineres Edītes Treijas radošajai iecerei, īpašā tehnikā tika izveidoti Valdorfdraugu jauktā kora “Saknes” skatuves tērpi – 30 sieviešu svārki.

“Latviešu Mūzikas instrumentu darbnīca” (Biedrība “SAULES STARIŅI”)

Projekta ietvaros bērni un jaunieši piedalījās latviešu mūzikas instrumentu veidošanā. Tika izveidotas 3 kokles ar auduma maisiem, viens katliņš, 6 kumeliņi, viens trideksnis, 12 klusi zvārguļi, vienas mazās bungas, 6 metalafoni un viena panflauta. Tika novadītas nodarbības, kurās citi bērni tika iepazīstināti ar latviešu mūzikas instrumentu spēli un instrumentu skanējumu.

 

“Dejot prieks” (Biedrība “Sprigulis”)

Deju kolektīvam “Sprigulis” tika uzšūti 12 vīriešu lakati un 12 sieviešu aubes, kas papildināja esošos Ādažu Kultūras centra tautastērpus.

“Spēlēsim teātri!” (NIG “Mežavēju aktrisītes”)

Projekta rezultātā tika izgatavotas 19 lielizmēra teātra dekorācijas, kā arī citi skatuves noformējuma elementi (mājas, pils, koki, u.c.), kas tiks izmantoti Kadagas PII gadskārtu svētku un citu tematiski izklaidējošo pasākumu organizēšanā.

“Deju solis krāsās” (NIG “Dejotāju mākslinieciskā grupa”)

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (ĀMMS) dejotāju kolektīvam tika uzšūti 12 klasiskie baleta tipa svārciņi un virssvārki. Koncerttērpu prezentācijai ĀMMS nometnes ietvaros tika sarīkots arī koncertuzvedums.

“Mūzikas instrumentu izgatavošana tradīciju kopai ĀBOLS” (NIG “Tradīciju kopa “Ābols””)

Projekta ietvaros tika izgatavotas 4 celma bungas un 5 taures, iesaistot tradīciju kopas “ĀBOLS” dalībniekus. Lai dalītos ar gūto pieredzi ar Ādažu iedzīvotājiem, septembrī tika rīkota meistarklase.

Pēc projektu gala ziņojumu iesniegšanas, notiek to izvērtēšana. Lai dzīvē pārliecinātos par projekta rezultātiem, konkursa vērtēšanas komisija tiksies ar visu projektu grupu pārstāvjiem, apmeklēs projektu īstenošanas vietas, kā arī novērtēs projektu ietvaros tapušās lietas, labiekārtotās teritorijas un īstenotās aktivitātes. Vērtēšanas laikā tiks noteikts labākais projekts katrā no kategorijām: “teritorijas labiekārtošana”, “izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība”. Labāko projektu vienā no kategorijām vērtēšanas komisija izvirzīs pretendēt uz Latvijas Pašvaldību savienības nodibinājuma “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” programmas Pierīgas reģiona labākā projekta balvas iegūšanu, kā arī uz Nacionālās balvas ieguvēja statusu un piedalīties kopējā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslēguma pasākumā.