Noslēgta Vienošanās par Muižas ielas pārbūves projekta īstenošanu

11.08.2017.

Ādažu novada dome 2017.gada 11.augustā parakstīja Vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par  projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu.

Projektā  paredzēta  Muižas ielas brauktuves seguma pārbūve un  apvienotā gājēju/ velosipēdistu ceļa, jauna apgaismojuma, lietus ūdens kanalizācijas un ūdenssaimniecības sistēmas tīklu izbūve.

Muižas ielas rūpnieciskā zona  ir viena no nozīmīgākajām rūpniecības apbūves zonām Ādažu novadā, tāpēc publiskās infrastruktūras sakārtošana projekta teritorijā ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo komersantu darbības efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos.