Noskaidroti konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 2020.gadā apstiprinātie projekti

06.05.2020.

Kā ziņots iepriekš, 27.martā noslēdzās pieteikšanās Ādažu novada domes organizētajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2020” un tajā projektus iesniedza 21 projektu grupa. Lielākā daļa (12) no tiem paredzēja projektus teritorijas labiekārtošanai un 9 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.

Konkursa mērķis – uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa būtība nosaka, ka projektu īstenotāji projekta ietvaros saņem domes līdzfinansējumu materiālu iegādei un veic darbības, kuru rezultātā:

 • tiek radīts / uzlabots kāds vides objekts vai elements;
 • veikts ēkas remonts;
 • tiek noorganizēts vai sekmēts kāds izglītojošs, kultūras, sporta vai sociālās jomas pasākums.

Lai nodrošinātu, ka konkursa finansējums tiek piešķirts atbilstoši konkursa nolikumam, atsevišķiem projektiem tika samazināts piešķirtā finansējuma apjoms. Atgādinām, ka projektu ietvaros pamatā ir nevis jāiegādājas jau gatavi pamatlīdzekļi, bet gan iespēju robežās jāveido pamatlīdzekļi pašiem (finansējums tiek piešķirts materiāliem). Jo vairāk projektu grupu dalībnieki dara saviem spēkiem, jo augstāk tiek novērtēts viņu projekts.

Noslēdzoties projektu vērtēšanai, tika noskaidroti tie projekti, kam tika piešķirts domes finansējums to īstenošanai. Šogad tas tiks piešķirts 18 projektiem.

Projekti teritorijas labiekārtošanai:

 • NIG “Lapsiņas un draugi” projekts “Strautiņš VAR”;
 • NIG “ĀBVS 10.klase” projekts “Apūdeņošanas sistēmas izveide ĀBVS dārzā”;
 • NIG “ĀBJSS Skolas padome” projekts “Ādažu Sporta centra apkārtējās teritorijas labiekārtošana ar soliņiem un galdiem”;
 • NIG “Iļķenes iedzīvotāji” projekts “Stāvvietas ierīkošana Iļķenē”;
 • NIG “Kadagas bērnu vecāki” projekts “Bērnu rotaļu laukums pie Kadaga 13”;
 • Biedrības “Ādažu novada pensionāru biedrība” projekts “Gumijas plātnes badmintona laukumam”;
 • NIG “PII “Mežavēji”, Bitīšu vecāki” projekts “Faraona noslēpums”;
 • NIG “Pasaku Valstība” projekts “Pasaku Valstības multifunkcionālais laukums”;
 • Biedrības “Ādažu bērniem un jauniešiem” projekts “Parka ielas ūdensroze”.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai:

 • Biedrības “Gaujas Partnerība” projekts “Ādažu novada iedzīvotāji sava ciema attīstībai”;
 • Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS” projekts “Etnogrāfisko kokļu gatavošanas darbnīca”;
 • NIG “Viss bērniem” projekts “Bērnu priekam”;
 • NIG “Saksofona kvartets un dejotāju mākslinieciskā grupa” projekts “Radošais pārsteigums ĀMMS 20 gadu jubilejā”;
 • Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa”” projekts “Ādažu labirinti”;
 • NIG “Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvs “Sprigulēni”” projekts “Tautas tērpu izveide Ādažu bērnu tautisko deju kolektīvam “Sprigulēni””;
 • Biedrības “Sprigulis” projekts “Latgales tautas tērps – Dagdas brunči”;
 • Biedrības “DUEsport” projekts “Ādažu aktīvā meža taka”;
 • NIG “Grupa “DĒKA”” projekts “Tautastērpu detaļu šūšana SDK “DĒKA””.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kas noteica stingrus pulcēšanās ierobežojumus, savukārt konkursa nolikumā bija noteikts, ka projektus var uzsākt ar 1.maiju, aprīļa domes sēdē tika nolemts veikt grozījumus konkursa nolikumā, precizējot projektu īstenošanas laiku. Konkursā apstiprinātos projektus varēs īstenot no 1.jūnija līdz 14.oktobrim. Aicinām sekot līdzi informācijai par šo projektu īstenošanu domes tīmekļvietnē un sociālajos tīklos! Lai viss izdodas kā iecerēts!