Noskaidroti konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019” atbalstītie projekti

10.06.2019.

15.aprīlī noslēdzās pieteikšanās Ādažu novada domes organizētajā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, interese par dalību konkursā šogad bija lielāka – tika iesniegti 23 projektu pieteikumi. Aptuveni puse (12) no tiem paredzēja projektus teritorijas labiekārtošanai, 8 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai un 3 – ēku remontiem.

Pašu izstrādātus projektus konkursā varēja iesniegt ikviena nevalstiskā organizācija un nereģistrēta iedzīvotāju grupa (NIG) vismaz 8 cilvēku sastāvā. 10 projektus iesniedza sabiedriskas organizācijas, 1 – reliģiska organizācija un 12 – NIG.

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa būtība nosaka, ka projektu īstenotāji projekta ietvaros saņem domes līdzfinansējumu materiālu iegādei un veic darbības, kuru rezultātā:

 • tiek radīts / uzlabots kāds vides objekts vai elements;
 • veikts ēkas remonts;
 • tiek noorganizēts vai sekmēts kāds izglītojošs, kultūras, sporta vai sociālās jomas pasākums.

Izvērtējot visus saņemtos projektu pieteikumus, konkursa vērtēšanas komisija secināja, ka divi no iesniegtajiem projektiem neatbilst konkursa nolikumam, jo paredz iegādāties tikai jau gatavus izstrādājumus.

Noslēdzoties pārējo projektu vērtēšanai, tika noskaidroti tie projekti, kam tika piešķirts domes finansējums to īstenošanai.

Projekti teritorijas labiekārtošanai:

 • NIG “Skaistuma Dizaina Darbnīca” projekts “GeoDome siltumnīcas izveide ĀBVS”;
 • NIG “Baltezera sports” projekts “Baltezera sporta laukums”;
 • Biedrības “Garkalnes olimpiskais centrs” projekts “Garkalnes ciema atpūtas centra labiekārtošana ar soliņiem, galdiņiem un ugunskura vietu”;
 • NIG “Viss bērniem” projekts “Darbojos ar prieku!”;
 • NIG “Gaujas ielas 25 iedzīvotāji Ādažiem” projekts “Taka uz skolu”;
 • NIG “Alderu iedzīvotāji” projekts “Bērnu rotaļu laukums Alderos”;
 • Biedrības “Zaļais virziens” projekts “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Ataru ciemā”;

Ēku remontiem:

 • NIG “Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji” projekts “Vēsturiski autentisko austrumu durvju atjaunotāji”;
 • NIG “Kadaga 10/1” projekts “Kadaga 10/1”.

Projekti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai:

 • NIG “Ādažu amatierteātris “Kontakts”” projekts “Kontakts rada un rāda”;
 • NIG “Ādažu kultūras centra jauniešu koris “Mundus”” projekts “Ādažu jauniešu kora “Mundus” skatuves tērpu šūšana”;
 • Biedrības “GRAND JETE” projekts “Ādažu estētisko vingrotāju sporta tērpu izveidošana pirmām sacensībām”;
 • Reliģiskās organizācijas “Misijas baptistu draudze” projekts “Vasaras Bībeles skola bērniem “Karaļvalsts”
 • Biedrības “Sprigulis” projekts “Baltās blūzes un krekli”;
 • Biedrības “Orientēšanās klubs “Kāpa”” projekts “Sākam orientēties!”.

Konkursā apstiprināto projektu finansēšanai dome piešķīra 19 841,05 EUR. Projekti tiks īstenoti no 1.jūnija līdz 13.septembrim. Aicinām sekot līdzi informācijai par šo projektu īstenošanu domes mājas lapā un sociālajos tīklos! Veiksmi darbos!