Nometņu organizatorus aicinām pieteikt programmas Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā!

17.03.2023.

vairāku cilvēku rokas, saliktas kopāLīdz 6.aprīlim aicinām pedagogus un nometņu organizatorus iesniegt savas programmas vasaras nometņu projektu konkursā Ādažu novadā.

Ādažu novada pašvaldība izsludina Ādažu novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursu ar mērķi:

  • veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un fiziskās aktivitātes. Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 17 gadiem.
  • atbalstīt jebkuru fizisku personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, vai juridiska personas iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

Katrs pretendents konkursā var piedalīties ar ne vairāk kā četriem dienas nometņu un diviem diennakts nometņu projektu pieteikumiem. Konkursu līdzfinansē Ādažu novada pašvaldība.

! Konkursā plānots apstiprināt ne vairāk par desmit dienas nometnēm un deviņām diennakts nometnēm.

PROJEKTA PIETEIKUMA dokumenti iesniedzami līdz 2023.gada 6.aprīlim plkst.12:00, nosūtot tos parakstītus ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi dome@adazi.lv, tēmas ailē norādot “Nometņu projektu konkursam” un norādot iesniedzēja organizācijas nosaukumu.

VECĀKI ar apstiprinātām nometņu programmām un nometņu laikiem iepazīties varēs aprīļa beigās tīmekļvietnē www.adazi.lv/izglītība/nometnes, bet pieteikšanos nometnēm plānots atvērt 2023.gada 3.maijā.

Konkursa kontaktpersona – interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, e-pasts Alise.Timermane@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar konkursa nolikumu!

Konkursa nolikums
Dienas nometnu grafiks
Projekta pieteikuma veidlapa
Vērtēšanas kritēriji
Atskaites pieteikuma veidlapa
Dalībnieku saraksts
Parakstu lapa par dalībnieku dalību nometnē

 

 

 

Foto Pexels