a a a

Nodarbinātība bērniem vecumā no 13 līdz 15 gadiem

Aicinām Ādažu novadā deklarētus bērnus vecumā no 13 līdz 15 gadiem pieteikties sabiedriski lietderīgos darbos Ādažu novadā

Tiek PĀRTRAUKTA IESNIEGUMU PIEŅEMŠANA. Sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

 

Šovasar 60 Ādažu novadā deklarētiem bērniem vecumā no 13 līdz 15 gadiem ir iespēja pieteikties sabiedriski lietderīgos darbos Ādažu novadā. Darbus koordinēs p/a “Carnikavas komunālserviss” visas vasaras garumā.

Iesniegumu pieņemšana no 22.04.2022.

Iesniegumus iespējams aizpildīt klātienē Ādažu klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži un Carnikavas klientu apkalpošanas centrā, Stacijas iela 5, Carnikava, kā arī iesniedzot parakstītus ar elektronisko parakstu un nosūtot uz dome@adazi.lv.

Jāņem vērā, ka, iesniedzot iesniegumu, ir jāpievieno ārsta izziņa un bērna konta Nr., kā arī jāuzrāda bērnu dzimšanas apliecības vai pases kopija.

Informācija par nodarbinātību un vakantām vietām – zvanīt Ādažu novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistei Ievai Pelcmanei tel., Nr. 26574716.

Iesnieguma veidlapa