No 20. maija Ādažu bibliotēka atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē

18.05.2020.

ĀDAŽU BIBLIOTĒKA

atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē no 20. maija  līdz 9. jūnijam  darba dienās

no plkst. 10.00 – 16.00.

Sestdienās un svētdienās bibliotēka būs slēgta.

Apmeklējot bibliotēku, valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā, lūdzam ievērot:

 • Grāmatas un žurnālus  novietot speciāli tam paredzētā vietā.
 • Bibliotēka aicina apmeklētājus grāmatas rezervēt jau iepriekš  elektroniskajā katalogā https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx, e-pastā vai pa telefonu.
 • Maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 20 minūtes.
 • Darba vietu pie datora  rezervēt iepriekš pa tālruni 67996266 vai elektroniski biblioteka@adazi.lv 

 Informējam, ka:

 • Grāmatas izsniegs tikai bibliotekārs, brīvpieejas krājums apmeklētājiem nebūs pieejams.
 • Bērniem un jauniešiem tiks veikta tikai grāmatu un žurnālu izsniegšana. Citi pakalpojumi līdz ārkārtas situācijas beigām netiks nodrošināti.
 • Bērniem nepieciešamo literatūru izsniegs tikai bērnu vecākiem.
 • Žurnāli lasīšanai tiks izsniegti  līdzņemšanai, periodisko izdevumu lasīšana uz vietas nebūs iespējama.
 • Apmeklētāji publiskos 2 datorus drīkstēs izmantot līdz 20 min., tikai noteiktu darbu veikšanai. 
 • Individuālas konsultācijas klientiem pie datoriem netiks sniegtas.
 • Tiks nodrošināta printēšana, skenēšana un kopēšana.
 • Bibliotēkas telpās drīkstēs atrasties vienlaikus līdz 4 apmeklētājiem.

  Ievērībai:.

Bibliotēkas darbinieki veiks  apmeklētāju saņemto krājuma vienību karantīnu, nodrošinot to 7 dienu uzglabāšanu atsevišķi no pārējām krājuma vienībām.

Rūpēsimies cits par citu un ievērosim drošības pasākumus:

 • 2 metru distanci starp apmeklētājiem.
 • Dezinficēsim rokas – izmantojot apmeklētājiem pie ieejas izvietotos roku dezinfekcijas līdzekļus.
 • Personīgo higiēnu.

*Ar LR KM rīkojumu Nr.2.5-1-64 „Par sociālās distancēšanās nodrošināšanu bibliotēkās” var iepazīties: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Covid-19/Sanitarie%20protokoli/KMRik_120520_bibliotekas.pdf