No 20. līdz 30.aprīlim novadā plānotas militārās mācības

15.04.2020.

No 20.aprīļa plkst. 00.00 līdz 25.aprīlim plkst. 24.00 un no 27.aprīļa plkst. 00.00 līdz 30.aprīlim plkst. 24.00 plānots organizēt lauka taktisko apmācību „Kājnieku nodaļas komandiera kursam”. Mācības plānots organizēt Ādažu, Carnikavas un Garkalnes novadu teritorijās, kā arī izmantot SIA “Rīgas Meži” mežu teritoriju. Plānotā teritorija attēlota pielikumā. Apmācību laikā karavīri pārvietosies militārajā ekipējumā (ķivere, ierocis un mugursoma), veiks orientēšanos apvidū un veidos pagaidu patruļbāzes. Plānots izmantot salūtmunīciju un pirotehniskos līdzekļus ar trokšņa, gaismas un dūmu efektu. Izmantos tikai vieglo riteņu transportu administratīvajām un apgādes funkcijām. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts. Tiks ievēroti ugunsdrošības un dabas aizsardzības noteikumi, kā arī nepieļautas darbības mikroliegumu teritorijās, atbilstoši datiem Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” un LVM GEO.