No 14. līdz 25.martam nebūs pieejami Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi Ādažos

11.03.2022.

Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas prombūtnes laikā nebūs iespējams saņemt Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus Ādažos. Nepieciešamības gadījumā lūdzu vērsties apmeklētāju pieņemšanas vietā Stacijas ielā 5, Carnikavā, vai jebkurā citā dzimtsarakstu nodaļā.