No 1.septembra iespējams saņemt sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu speciālo izglītības programmu audzēkņiem

24.07.2019.

No 1.septembra būs iespējams saņemt braukšanas izdevumu apmaksu uz mācību iestādi un atpakaļ Ādažu novadā deklarētajiem bērniem/ skolēniem, kas izmanto sabiedrisko transportu  nokļūšanai uz  speciālo izglītības programmu mācību iestādi citā pašvaldībā. Braukšanas izdevumu apmaksa attiecas uz bērniem/skolēniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

Lūdzam bērnu vecākus vērsties Ādažu  Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, tel.67997744.