a a a

Uzņēmējdarbības jaunumi

 • Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

 • Šogad AS “Sadales tīkls” Pierīgas novados paredzējis atjaunot 36 km garumā vidējā sprieguma elektrolīnijas, 17,6 km garumā pārbūvēt par kabeļu līnijām zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 16 transformatoru apakšstacijas.

  Ādažu novadā gada sākumā elektrotīkla pārbūve noslēdzās Muižas ielas apkaimē, kur veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,7 km garumā, izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 0,5 km garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija.

 • Ādažu novada dome šogad trešo reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursu, kura mērķis ir veicināt jauno komersantu darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu.

  Pieteikšanās konkursam noslēdzās 18.jūnijā un tā ietvaros tika iesniegti pieci projektu pieteikumi.

 • Laika posmā no šā gada 15.jūnija plkst. 8:00 līdz 16. jūnija 24.00 būs slēgta satiksme Ādažos no Muižas ielas 1  līdz Muižas ielai 16 sakarā ar valčbetona seguma ieklāšanu.

  Laika posmā no 17. līdz 18.jūnija plkst. 12:00 satiksme būs slēgta smagajam transportam.

 • Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.jūnijam, plkst.17:00 nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski Domes Klientu apkalpošanas centrā adresē: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai elektroniski, parakstītus ar drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv.

  Projektu Konkursā var iesniegt fiziska persona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Page 1 of 3123