a a a

 • Ar Eiropas Sociālā  fonda atbalstu rudens skolēnu brīvdienās no 21.-25. oktobrim plānots īstenot izglītojoši radošo darbnīcu (7-9 gadus veciem) un dienas nometni (10-13 gadus veciem) Ādažu novadā deklarētajiem bērniem veselības veicināšanas jomā.

   Pieteikšanās būs jāveic tiešsaistē Ādažu novada domes tīmekļvietnes Jaunumu sadaļā.

 • Amata mērķis: nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  Galvenie amata pienākumi:
  • Sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā.
  • Veic dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu riska novērtējumu.
  • Sagatavo bāriņtiesas lietvedībā atrodošās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs.
  • Sagatavo prasības pieteikumus un pieteikumus sevišķā tiesāšanās kārtībā un piedalās tiesas procesos.
  • Izskata iesniegumus un sūdzības, tai skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa un audžuģimenes rīcību.
  • Nolikumā noteiktajā kārtībā var vadīt bāriņtiesas sēdes.
  • Pārstāv tiesā un citās institūcijās ģimenes un bērnus bāriņtiesas kompetences jautājumos.
  • Nodrošina uzraudzību par aizbildnībā, adopcijā un audzināšanas iestādēs ievietotiem bērniem, piesaistot bāriņtiesas locekļus.
  • Pieņem lēmumu par aprūpes tiesību pārtraukšanu vecākiem, pabalstu izmaksu.
  • Palīdz mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā.
  • Sadarbojas ar citām bāriņtiesām,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm.
  • Sniedz konsultācijas fiziskām un juridiskām personām.
  • Aizvieto bāriņtiesas vadītāju.
 • Prieks, ka Kadagas iedzīvotājiem tagad pieejamāki kļuvuši aptiekas pakalpojumi, jo Kadagā atklāta aptieka "Aptieka 1"!
 • Otrdien, 8. oktobrī plkst.13.00, domes Ceriņu zālē notiks Attīstības komitejas sēde. Sēdes darba kārtība: ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

 • Vecāki kopā ar bērniem aicināti apmeklēt Kadagas bērnudārza baseinu otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no 16:00 līdz 18:00
  Pieteikties var, iepriekš pierakstoties pie iestādes dežuranta pa tālruni 67511522, vai mob. 26137715
  Nepieciešamās lietas –
  • peldkostīms vai peldbikses (maziem bērniem autiņbiksītes peldēšanai)
  • peldcepure
  • gumijas čībiņas
  • dvielis

  Cena:
  .

 • Abonementā

  •Izstāde “Laime kā ābols nenokrīt vasaras dārzā”
  Rakstniekam, literatūrkritiķim Pēterim Aigaram – 115 (1904-1971)
  •Izstāde  “Dzīves Gadalaiki”
  Tulkotājam, dzejniekam Paulim Kalvam – 100 (1919-2003)
  •Izstāde  “Piepildīta dzīve teātra pasaulē” 
  Dramaturģei, režisorei Norai Vētrai – Muižniecei – 100 (1919-2005)
  •Izstāde  “Literārās meistarības ģenialitāte” 
  Angļu rakstniecei Dorisai Mejai Lesingai – 100 (1919-2013)
  •Izstāde  “Tālo zemju vilinājums”
  Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram Heijerdālam – 105 (1914-2002)

  Lasītavā

  •Izstāde  “Tās dālijas man atgādina Tevi,
  Kad pirmo reizi skolā tikāmies…”  /G.

 • Vēl ir atlikušas brīvas vietas Break dance nodarbībām 10 – 18 gadus veciem jauniešiem. Nodarbības notiks ceturtdienās no 18.00-19.00 Gaujas ielā 16, 2.stāva zālē, pirmā nodarbība – 3.oktobrī (kopā 12 nodarbības).

  Lūdzam pieteikties nodarbībām, sūtot e-pastu: inita.henilane@adazi un norādot jaunieša vārdu un uzvārdu, dzimšanas gadu, deklarēto dzīves vietas adresi un kontakttālruni (vienam no vecākiem)

  Vietu skaits ierobežots!

 • Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros š.g. oktobrī plānotas vairākas aktivitātes un pasākumi:

  01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10. – Breakdance nodarbības 7-11 gadus veciem skolas vecuma bērniem, Gaujas 16, 2.stāva zālē.

  03.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.

 • Līdz 4.oktobrim vietnē mana.latvija.lv, pirmajā lapā zem augšējā bannera, pieejama īpaši akcijai “Dienas bez rindām” sagatavota viktorīna, kurā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt vairāk par dažādām e-iespējām. Pareizi atbildot uz 20 jautājumiem, iespējams iegūt BALVU!

  NĀC UN PIEDALIES!